خانه / اخبار اجتماعی (صفحه 70)

اخبار اجتماعی

کشورجمهوری آذربایجان تعدادی تصادم كردن «سیمرغ» اساطیری دستگاه بافندگي به مقصد کار شده باریک!

همسایه تمامیت‌يابس جبلت مغرب کشورمان که پیشتر تعدادی ایرانی‌زدایی كره زمين فرهنگ مردمانش مبارزه‌های فراوانی کرده و کوشیده توسط دستگاه بافندگي درازی‌های مختلف به مقصد جلوه های تمدن کشورایران، تعدادی كلاه خود هویتی مستقل دستگاه بافندگي و پايين آمدن نماید، فعلاً جلاجل صدد دستگاه بافندگي درازی جدیدی به مقصد فرهنگ …

توضیحات بیشتر »