خانه / ۱۳۹۶ / مهر (صفحه 4)

بایگانی ماهانه: مهر ۱۳۹۶

پزشکان در مواجهه با پرخاشگری همراهان بیمار چه کنند؟

راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای پزشکان درباره نحوه برخورد جامعه پزشکی با مسائلی مانند غیرمنصفانه بودن تعرفه‌هایشان، نحوه برخورد پزشک با بیماران، واکنش پزشک در هنگام نزاع بیمار یا همراهانش با وی، عکس یا فیلم گرفتن از اجساد بیماران و… توضیح داده و تکلیف اخلاقی و قانونی جامعه پزشکی را در …

توضیحات بیشتر »